Okutman SEDA TAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Okutman SEDA TAŞ

T: (0282) 250 3007

M stas@nku.edu.tr

W stas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Rektörlük
Bölüm:Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , (01.01.2013-).
Tam metin bildiri
2. , (01.01.2012-).
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. (01.01.2013-).
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergi